संपर्क

अपेक्स क्लिनिक

पत्ता : 104, श्रीकृष्ण अपार्टमेंटशिरोळे रोड, फर्ग्युसन कॉलेज मेन गेट समोरस्टारबक्स कॅफेच्या मागे.

मोबाईल : ७०२८०९९९९९
ईमेल : drpravinpatil@gmail.com

वेळ : 

सोम ते शुक्र (बुध व्यतिरिक्त): सकाळी 9.30 ते दुपारी 1.00

शनि : सकाळी 11.00 ते संध्याकाळी 6.00 (पहिल्या शनिवार व्यतिरिक्त)

डॉक्टर हाऊस

पत्ता : काळेवाडी फाटा दुसरा मजला, मेट्रो 9, पतंजली स्टोअरच्या वरविस्डम स्कूल पार्क रोडसमोरऔंध-रावेत बीआरटीएस रोड   

मोबाईल : ७०२८०९९९९९
ईमेल : drpravinpatil@gmail.com

वेळ

सोम ते शुक्र (बुध व्यतिरिक्त): संध्याकाळी 4.00 ते 7.00