पाठदुखीने त्रस्त?

पाठदुखीने त्रस्त?

तरुणांमध्ये पाठीच्या कण्यातील वेदना आणि ताठरपणाचा कालावधी तीन महिन्यांहून अधिक असल्यास व खालीलपैकी किमान चार लक्षणे लागू होत असल्यास हा बांबूवात अथवा मणक्याचा संधिवात असू शकतो. 

  • चाळीशी येण्यापूर्वी सुरुवात होते.
  • लक्षणे अचानक न जाणवता ती हळूहळू दिसू लागतात. 
  • व्यायाम केल्यानंतर सुधारणा जाणवते.
  • विश्रांती घेतल्याने सुधारणा होत नाही.
  • रात्री अधिक वेदना असल्याचे जाणवते.